pk10帐号注册

切换城市

复庆

pk10帐号注册 pk10登录地址 大发时时彩 pk10彩票 pk10投注
pk10帐号注册‹ 上一主题|下一主题 go 回复: 13 | 浏览: 17872 |倒序浏览 | 字体: tT
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38606  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10681 

金勺子

楼主
发表于 2018-4-28 13:40 |只看该作者 | 最新帖子 | 查看作者所有帖子 | 发短消息 | 加为好友 | 字体大小: tT
      对于食货来说,人生不如意十有八九,唯有“食”能治愈。从食得饱,来食得好,再来食出乐趣情调。作为食货的我,昨天食了一家用火车上菜的日料,相当有趣,必须分享。镇楼图4 K' |3 T8 q! a8 e  @

% o" H8 ^% |' Y. X           新干线送餐图~可以准确的送来每桌前~9 Y! k+ J5 y/ g" J9 O5 C( P; K( o

! g, G' ~$ l9 Y- Y2 Y! V

QQ图片20180428133657.jpg


- E% p2 G+ C+ [$ J) E; k8 h. O, v) d$ h

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38606  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10681 

金勺子

做轻轨去的~南坪下了就是万达广场里面·新馆4楼~还是很好找
7 f% }) q: C) f5 F1 g8 `

# g, J5 j2 c# e$ E' e5 ]
不过俺去早了,就先在楼下玩了一下电玩~投篮是最爱的项目~发挥不好~最高分也就110~

( O- k8 R8 b  c

psb (1).jpg

5 I* C4 I* @+ a9 [, V4 J' ~

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38606  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10681 

金勺子

打完电玩投篮之后就上去了,环境还是敲美腻的~很舒适~新开的一切都是新的~

psb.jpg

psb (4).jpg

psb (3).jpg

psb (2).jpg


2 [3 e$ h$ c6 S* p1 v
3 e" K6 S3 L4 k0 v0 @/ A; G
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38606  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10681 

金勺子

胡麻豆腐,很特别的一道菜,也许外观不体会,但是保证你食了之后会以后每次来都点这个! N' c. H9 p" B

psb.jpg

+ Q" F2 x# P9 r4 z  }2 r) f0 a8 S

4 S( p2 S5 ^' W9 N( x7 O1 a
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38606  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10681 

金勺子

本帖最后由 匪匪(JANE) 于 2018-4-28 21:42 编辑 & M- h' ^0 }% X% v% b5 {, x! A
9 F( S+ L* ~$ G5 G/ e
这个菜,看一眼便让你幸福感爆棚,拼盘中最耀眼的当属三文鱼,漂亮的纹路,横截面竟然那么厚,三文鱼很新鲜,细细品味咀嚼,肥厚的鱼肉在口中翻滚,美滋滋的!  P1 r4 b' M+ V/ B3 [' C6 P

psb (1).jpg


% N' y0 z$ I2 |+ I' y  L: s0 B& h9 L' b* ~/ Q

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38606  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10681 

金勺子

蔬菜沙拉~水果沙拉口感爽口~减肥人士可以选这个菜
# N. J4 f6 \8 a  S6 X

psb (3).jpg

psb (2).jpg


$ t7 m5 p" }* ]
" y0 L& n0 t" K
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38606  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10681 

金勺子

鱿鱼仔,小章鱼,海蜇丝等一样来一点,食材的口感还是蛮新鲜的

psb (4).jpg

( v9 o' G, t2 {0 M3 T6 ?

; Y; R! v/ ^- l. Z7 [, Y
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38606  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10681 

金勺子

各种寿司各种卷,可以满足你不同的口味9 c. r1 j7 T# X: ^

psb (7).jpg

psb (6).jpg

psb (5).jpg

+ l/ K- u$ j; {  f+ D0 o

6 f" E& L0 V3 f- T+ _- r7 s$ Y
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38606  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10681 

金勺子

再次上亮点图·这个新干线火车符合了店名,而且引来了好多人的围观8 G/ A8 B; D0 _8 f5 X
因为不需要传菜员,就用这个就把点的菜送来面前
% a+ a, w* m, l7 @
" H7 [0 F3 o% ~* w。 U2 M" e

psb (9).jpg

psb (8).jpg


3 X, P* \5 R$ a1 S8 T
$ w" Y4 J% `' K5 G/ h# @- F9 U1 d
) X2 Q; h! Z/ R( Y
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38606  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10681 

金勺子

再来一杯小酒,悠哉乐哉美哉8 o- w  ~6 o5 W/ l8 w

psb (10).jpgpk10帐号注册


! ~% x- O0 A3 g1 r
; V: W. b0 ]' X' ]6 d2 v3 R0 T
爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38606  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10681 

金勺子

烤鳗鱼,一口牛肉都让人停不下来的节奏
; T' N& m/ ]1 s* z5 }5 a/ G  h) b

psb (13).jpg

psb (12).jpg


+ j3 U& c- ~% |& Q% P8 n0 \) N8 l8 q1 O

爱生活,爱美味,爱匪匪
蒋12

贵宾VIP

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

妈币
38606  
宝宝生日
2013-11-24 
积分
10681 

金勺子

开业活动~
5月1日-5月15日
全场菜品7.8折!

2 q- C。 X1 ?3 S! \。 n4 V* d6 P$ y
5月1日-5月15日
消费100元送100元代金券

7 Q9 ~) m* z) o! R" m3 I
我就帮来这里了~对了~地址在南坪万达新馆4楼2 {+ I/ h4 _7 J$ e

爱生活,爱美味,爱匪匪
玛瑞莎

认证商家访问商家店铺

妈币
13721  
宝宝生日
 
积分
4637 

复庆通

店名是?
玛瑞莎专业孕照摄影,让您的十月怀胎一样美出新高度~免费体验拍活动正在进行中,咨询电话023-61611811;QQ:2433531552~
‹ 上一主题|下一主题

pk10帐号注册

这家日料有新意,火车来送菜
快速回复

妈网联盟
热门标签
分享交流
帮助手册 免责声明
关于我们
加入我们
关注我们
wap 微信

  增值电信业务经营许可证:粤网安备案号:4406043011551公安机关备案号:Copyright 2004-2017 All Right Reserved版权所有    

回顶部
pk10帐号注册 pk10登录地址 大发时时彩 pk10彩票 pk10投注

免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章-|,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关-|,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,-|我们将做删除处理!